twilightSwitch

TWILIGHTSWITCH

 • den kan plasseres i de este LED-prolene som er tilgjengelige på markedet
 • den slår automatisk på lavspennings LED-belysning når skumringsnivået er nådd, og slukker den når det blir lyst
 • den anvendes ved belysning av oppkjørsel, fasader, bakgårder, hager osv.
 • en intelligent algoritme som er anvendt i utstyret, forårsaker at kalibrering er unødvendig

twilightSwitch er verdens minste skumringsbryter til bruk sammen med LED-belysning

,"fonts":{"title_options":{"font":"default","size":false,"size_unit":"px","color":false,"so_field_container_state":"closed"},"text_options":{"font":"default","size":false,"size_unit":"px","color":false,"so_field_container_state":"closed"},"more_text_options":{"font":"default","size":false,"size_unit":"px","color":false,"so_field_container_state":"closed"},"so_field_container_state":"closed"},"container_shape":"round","container_size":"150px","container_size_unit":"px","icon_size":"150px","icon_size_unit":"px","icon_size_custom":true,"per_row":2,"responsive":true,"title_link":false,"icon_link":false,"new_window":false,"_sow_form_id":"4973292755bf59b1650b6f490040243","_sow_form_timestamp":"1546015291239"}}»]

elektriske parametere

 • elektrisk spenning
  12 – 24 V DC
 • energiforbruk
  0,1W
 • maksimal strømstyrke
  4A
 • maksimal styrke
  96W

fysiske egenskaper av enheten

 • sensor
  optisk, skumring
 • kalibrering
  automatisk
 • dimensjoner
  36 x 10 x 3 mm
 • grad av beskyttelse
  IP 00
 • monteringsmetode
  i LED profil / krympemuffe
 • driftstemperaturgrenser
  fra -10°C til + 40°C
 • tilkoblingsmetode
  lodding / skrueforbindelser